Home

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

FACEBOOK proiect

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ implementeaza in parteneriat cu EUROLINK CONSULT SRL, ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV “AQUA 1969 BAIA MARE “ si ASOCIAȚIA MEGLINE proiectul ”START – Sansa pentru antreprenori și afaceri durabile” POCU 82/3.7/105266.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană