Despre proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea gradului de ocupare, facilitarea accesului pe piata muncii si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru 660 persoane prin furnizarea unor masuri integrate de antreprenoriat, orientate pe cresterea mobilitatii si a gradului de ocupare a persoanelor somere, inactive, inclusiv a infiintarii si dezvoltarii unor activitati independente non-agricole in scopul crearii de noi locuri de munca durabile in zonele urbane din regiunea de implementare Nord-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1_Cresterea responsabilitatii sociale si gradului de informare a publicului la nivelul reg. Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare, Salaj) privind oportunitatile, conditiile, avantajele formarii si sprijinului antreprenorial pentru minimum 660 persoane (respectiv 62 someri, 165 inactivi pe piata muncii si 433 care au un loc de munca dar doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca).

OS2_Imbunatatirea insertiei socio-profesionale a 62 persoane somere si 165 persoane inactive si dezvoltarea spiritului antreprenorial a 433 persoane care au un loc de munca si doresc sa infiinteze o afacere in scopul crearii de noi locuri de muncala nivelul regiunii Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj).

OS3_Sprijinirea initiativelor si dezvoltarea solutiilor inovative antreprenoriale de creare a locurilor de munca, cresterea oportunitatilor de ocupare, facilitarea integrarii pe piata muncii si promovarea incluziunii active in reg. Nord-Vest.

OS4_Dezvoltarea performanta si cresterea sustenabilitatii a 80 intreprinderi, generarea unui management performant si consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regiona.
,
OS5_Imbunatatirea insertiei sociale, promovarea egalitatii de sanse, combaterea descriminarii, depasirea barierelor de ordin moral si etnic si accentuarea imaginii sociale pentru 66 persoane de etnie roma (minim 10%) si 330 femei (minim 50%) prin asigurarea accesului egal la pachetul integrat de antreprenoriat furnizat la nivelul regiunii Nord-Vest (judetele Bihor, Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu-Mare si Salaj).

OS6_Implementarea principiului dezvoltarii durabile, asigurarea protectiei mediului, utilizarii eficiente a resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, utilizarii si calitatii tehnologiei informatiilor si comunicatiilor

A1. Campanii de informare a publicului la nivelul regiunii Nord-Vest, privind avantajele si accesul la programul de imbunatatire a competentelor din domeniul antreprenorial

A2. Selectarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al programului de formare antreprenoriala

A3. Organizarea si derularea unui program de formare antreprenoriala a 660 persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola, din regiunea Nord-Vest, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoastere nationala, in vederea dezvoltarii performantei si consolidarii unor activitati independente in scopul crearii de noi locuri de munca

A4. Selectia a 80 planuri de afaceri propuse de catre persoanele care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in zona urbana a regiunii Nord-Vest, in scopul crearii de noi locuri de munca si dezvoltarii antreprenoriatului

A5. Organizarea si efectuarea de stagii de practica in intreprinderi relevante functionale de catre persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea infiintarii de afaceri non-agricole in zona urbana a regiunii Nord-Vest

A6. Activitati-suport pentru implementarea planurilor de afaceri non-agricole selectate spre finantare in zona urbana a regiunii Nord-Vest

A7. Sprijin personalizat prin implementarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 80 afaceri

A8. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achizitii, control si evaluare)

A9. Activitati aferente cheltuielilor indirecte in cadrul proiectului (activitate transversala)

A10. Activitati de informare si publicitate a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului (activitate transversala)